Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie działalności brokerskiej w kontekście ustawy o PPK

 

W związku z pojawiającymi się niejasnościami w przedmiocie czynności brokerskich i pobierania wynagrodzenia z tytułu dystrybucji umów ubezpieczenia w ramach pracowniczych planów kapitałowych, Stowarzyszenie pragnie zająć stanowisko w tej sprawie. Nasza analiza sprawy wskazuje jednoznacznie, że ustawa o PPK z dnia 4 października 2018 roku nie reguluje czynności pośrednictwa w ramach dystrybucji produktów objętych PPK – oznacza to, że brokerzy podlegają odrębnym sektorowym przepisom i mogą świadczyć usługi w granicach nadanych im uprawnień wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.

Pełny tekst stanowiska Stowarzyszenia Brokerów w omawianej sprawie – plik PDF do pobrania