Stanowisko UKNF ws. realizacji APK i obowiązków informacyjnych

 

UKNF, w toku wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, analizował między innymi praktyki dotyczące dystrybucji ubezpieczeń przeznaczonych dla konsumentów. Wynikające z tych analiz stanowisko ma na celu zwrócenie uwagi na istotne zagadnienia dotyczące sposobu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o dystrybucji.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę na istotne zagadnienia dotyczące sposobu realizacji obowiązków określonych w art. 8 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń w zakresie:

I. określenia wymagań i potrzeb klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz proponowania umowy zgodnej z tymi wymaganiami i potrzebami,

II. wykonywanych czynności w obszarze określenia potrzeb i wymagań klienta, w przypadku przedsiębiorców wyłączonych spod regulacji ustawy o dystrybucji,

III. realizacji obowiązków informacyjnych.

Cały tekst dostępny pod niniejszym linkiem:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_praktyki_%20dystrybucja_1-10-2021.pdf