Stanowisko UODO dot. roli brokera – pytanie o Państwa opinię

 

Szanowni  Państwo,

w nawiązaniu do opublikowanego we wrześniu br.  stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych  dotyczącego  roli brokera jako administratora danych osobowych (tekst zawierający to stanowisko dostępny jest pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/225/2137), a także w reakcji na zaobserwowane przez Stowarzyszenie wzmożone zainteresowanie tym tematem z Państwa strony oraz zgłaszanie bardzo wielu, konkretnych pytań w tym zakresie przez naszych członków,  pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie rozważa wystąpienie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych o jednolitą wykładnię w zakresie statusu brokera w relacji do danych osobowych klientów. W wystąpieniu chcemy przedstawić  zarówno powstałe w związku z owym stanowiskiem Urzędu wątpliwości, jak i przekazać punkt widzenia rynku brokerskiego na przedmiotowe zagadnienie.

Zainteresowanie się rynkiem brokerskim przez urząd nadzoru to prawdopodobnie efekt zadania pytania lub prośby o interpretację  przez firmę brokerską.  Dlatego Stowarzyszenie planuje  przejąć na siebie rozmowy w tym zakresie z UODO

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o przekazanie do Stowarzyszenia do dnia 14 grudnia swojego stanowiska w omawianej sprawie, wraz ze wszelkimi ewentualnymi kwestiami czy wątpliwościami, które wg Państwa powinniśmy w takim piśmie zaadresować.