Dofinansowanie projektów doradczych i szkoleniowych z zakresu ochrony danych osobowych

 

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych  informuje iż  ma możliwość uzyskania dla swoich członków znaczącego dofinansowanie (do 80 %) projektów doradczych i szkoleniowych z zakresu ochrony danych osobowych ponieważ został uruchomiony nowy ogólnopolski projekt dla wszystkich firm spełniających definicję MŚP.

Projekt ma określoną kwotę środków do zagospodarowania, a zagadnienia  RODO są traktowane priorytetowo. Decyduje jednak kolejność zgłoszeń więc należy się szybko decydować.

W ramach usług doradczych mogą realizowane usługi doradcze związane z wdrożeniem nowych przepisów lub  audyt powdrożeniowy.

Zwłaszcza, że wdrożenie nowych przepisów nie jest procesem jednorazowym i zakończonym, ale dynamicznym, który stale trwa i ciągle się zmienia.

Dlatego warto przeprowadzić audyt powdrożeniowy,  który da odpowiedź czy zostały prawidłowo uchwycone zmiany w zmieniających się procesach lub czy  zidentyfikowano nowe.

Z uwagi na znaczące kary nakładane przez  urzędy nadzorcze nie tylko w Polsce ale w całej UE ( ostatnie 900 mln zł i 500 mln zł) oraz odpowiedzialność karną, dyscyplinarną, cywilna za nieprzestrzeganie przepisów RODO warto na pewno zainteresować się tym tematem.

Cena niedostosowania się do przepisów RODO jest ewidentnie  dużo wyższa niż jakiekolwiek nakłady poniesione na przestrzegania prawa a przypadku możliwości dofinansowania sukces jest znaczący.

Poniżej opis procedury w ramach, której można kierować zapytania odnośnie możliwości uzyskania dofinansowania.

Założenia projektu:

 1. Projekt jest skierowany do:
  1. Właścicieli MŚP.
  2. Pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
  3. Pracowników MŚP objętych planami awansu na stanowiska kierownicze.

Etapy projektu:

 1. Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, które posiadają diagnozę potrzeb rozwojowych.
 2. W przypadku braku diagnozy potrzeb rozwojowych diagnozę, należy wykonać w ramach projektu.
 1. Nabycie kompetencji (udział w usłudze rozwojowej: szkolenie i/lub doradztwo).

Zasady udziału w projekcie oraz odpowiedzialność za poszczególne jego etapy:

 1. Firma zainteresowana udziałem w usłudze zgłasza się do CZJ INFOX przez formularz kontaktowy (w zakładce „Kontakt z nami”) zamieszczony na stronie www.czj-infox.pl W zgłoszeniu należy podać:
  1. Nazwę firmy
  2. NIP firmy
  3. Telefon do osoby kontaktowej
  4. Email do osoby kontaktowej
  5. W informacjach dodatkowych proszę wpisać: dotyczy „Akademii IOD”
 2. Weryfikacja zgłoszenia:
  1. CZJ INFOX analizuje zgłoszenie pod kontem możliwości skorzystania z dofinansowania.
  2. Jeśli MŚP może skorzystać z dofinansowania, wysyłana jest tabela,  którą MŚP musi wypełnić i odesłać na adres: sekretariat@czj-infox.pl . Osoba do kontaktu: Natalia Gawęda tel.: 884-820-078.  Równocześnie informacje o złożeniu wniosku proszę przekazać na adres: biuro.tg.doradztwo@gmail.com  telefon: 604171771
  3. CZJ INFOX po otrzymaniu uzupełnionej tabelki, wylicza dofinansowanie i informuje o tym MŚP.
  4. W przypadku zaakceptowania przez MŚP warunków dofinansowania, CZJ INFOX przygotowuje wniosek o dofinansowanie i składa go do odpowiedniego operatora.
  5. Po przyznaniu środków przez operatora, CZJ INFOX informuje o tym MŚP i podpisuje w imieniu MŚP umowę.
  6. Realizacja umowy:
 1. Wykonanie Diagnozy
 2. Realizacja szkolenia i/lub doradztwa: realizuje ASMS

Centrum Zarządzania Jakością „INFOX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków  NIP: 6793164885  tel: 12-653-20-13