Strategiczna współpraca Stowarzyszenia Brokerów ze SKARBIEC Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 

Szanowni Państwo

Jest nam niezmiernie miło poinformować o podjęciu przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych współpracy ze SKARBIEC TFI S.A. polegającej na propagowaniu wiedzy z zakresu III-filarowych produktów dedykowanych oszczędzaniu na cele emerytalne, oferujących swoim uczestnikom wymierne korzyści podatkowe. W ramach współpracy, na początek SKARBIE TFI przygotowało dla członków naszego Stowarzyszenia specjalną ofertę Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), w ramach których oferowane są możliwości inwestowania w fundusze inwestycyjne zarządzane przez SKARBIEC TFI o maksymalnie obniżonej opłacie za zarządzanie. Szczegóły oferty oraz opis IKE PROFI i IKZE PROFI przygotowanych specjalne dla nas znajdziecie w załączonej prezentacji.

Oferta ‘PROFI’ dedykowana jest Wam jako właścicielom firm oraz Waszym pracownikom.

W ramach współpracy, w kolejnych krokach planujemy cykl publikacji dotyczących IKE i IKZE a także przeprowadzenie webinaru ze specjalistami ze SKARBIEC TFI, którzy szczegółowo wyjaśnią działanie tych produktów oraz warunki korzystania z ustawowo wskazanych korzyści podatkowych dostępnych w ramach IKE i IKZE.

Liczymy na to, że pozyskana ze SKARBIEC TFI wiedza będzie idealnym uzupełnieniem Waszych kompetencji wykorzystywanych przy współpracy z Waszymi klientami, często poszukującymi też u Was odpowiedzi na pytania z zakresu szeroko pojętych inwestycji dedykowanych celom emerytalnym.