Szkolenia archiwalne

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń archiwalnych (są to szkolenia zarejestrowane po 1 stycznia 2020).

Uczestnicy tych szkoleń mają możliwość rozwiązywania testów i uzyskania prawa do otrzymania stosownych zaświadczeń. Każde ze szkoleń daje możliwość doliczenia 4 godzin do puli szkoleń obowiązkowych, o których mówi Ustawa o Dystrybucji Ubezpieczeń.

Cennik:
Członkowie Stowarzyszenia Brokerów: 300zł
Osoby spoza Stowarzyszenia: 400zł

Szkolenia archiwalne nie są objęte „pakietami szkoleniowymi”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.
W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się oraz KOD podany przy tytule szkolenia

Prosimy wybrać interesujące Państwa szkolenia z poniższej listy. Aktywacja, potwierdzona mailem, odbywa się zwykle w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania wpłaty. W  celu przyspieszenia aktywacji kont, prosimy o wysyłanie na adres polbrokers@polbrokers.pl potwierdzeń przelewów.

Link, który używany jest do wejścia na stronę szkolenia (link „po rejestracji” i aktywacji”), daje również dostęp do certyfikatów potwierdzjących udział w szkoleniu. Ceryfikaty udostępniane są w ciągu ok. 3 dni roboczych od zaliczenia testu.

Ze szkoleń archwalnych można korzystać o dowolnej porze dnia.

 

Rola brokera – administrator danych osobowych czy procesor?

 

Zapobieganie praniu pieniędzy – ustawa AML. OC członków zarządu

Kod w tytule przelewu: ARCH81
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Zasady zawierania umów w prawie cywilnym w odniesieniu do umowy ubezpieczenia oraz umowy zlecenia brokerskiego

Kod w tytule przelewu: ARCH82
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Broker na rynku finansowym, czyli o powiązaniach pomiędzy rynkiem ubezpieczeniowym, bankowym i kapitałowym okiem prawnika

Kod w tytule przelewu: ARCH83
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Odpowiedzialność podmiotów leczniczych oraz lekarzy – najnowsze zmiany w zakresie prawa medycznego, tendencjce w orzecznictwie oraz kierunki zmia

Kod w tytule przelewu: ARCH84
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Jak zaistnieć na rynku finansowym? – obszary działania brokera – aspekty prawne

Kod w tytule przelewu: ARCH85
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Działania brokera ubezpieczeniowego w ramach procesu zarządzania produktem ubezpieczeniowym

Kod w tytule przelewu: ARCH86
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Interpretacja OWU w kontekście skorowidza OWU, ustandaryzowanego dokumentu o produkcie (IPID) i dokumentu ubezpieczenia (polisy)

Kod w tytule przelewu: ARCH87
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Ryzyko cyfrowe i nanotechnologiczne wyzwaniem sektora ubezpieczeń. Ryzyko ubezpieczeniowe – perspektywy rozwoju

Kod w tytule przelewu: ARCH88
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Tematyka ubezpieczeń od przerw w działalności biznesowej, z uwzględnieniem zagadnień związanych z pandemią koronawirusa

Kod w tytule przelewu: ARCH89
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Wiele twarzy odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – spojrzenie z użytecznej dla brokera perspektywy prawnej (ubezpieczenia OC: obowiązkowe/dobrowolne, biznesowe/w życiu prywatnym, w zakresie podstawowym/nadwyżkowym)

Kod w tytule przelewu: ARCH90
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Gwarancja ubezpieczeniowa a sytuacje nadzwyczajne

Kod w tytule przelewu: ARCH91
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Ubezpieczenia w transporcie lądowym czyli Orient Expressem po ryzykach drogowych i kolejowych

Kod w tytule przelewu: ARCH92
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Składka – obniżenie, podwyższenie, anulowanie, prolongata, zawieszenie

Kod w tytule przelewu: ARCH94
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych – problemy i wyzwania

Kod w tytule przelewu: ARCH95
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Sorry, taki mamy klimat – czyli rzecz o ubezpieczeniu ryzyk klimatycznych i środowiskowych

Kod w tytule przelewu: ARCH96
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Ubezpieczenia na cudzy rachunek i ubezpieczenia grupowe w kodeksie cywilnym, ustawie o dystrybucji ubezpieczeń i ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Kod w tytule przelewu: ARCH99
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Ubezpieczenia obowiązkowe – szczególne zasady dystrybucji, zawierania, określania treści umowy i wykonywania umów

Kod w tytule przelewu: ARCH100
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Klauzule brokerskie: znaczenie, sposoby interpretacji i zasady konstruowania

Kod w tytule przelewu: ARCH108
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

OC za produkt i jego ubezpieczenie

Kod w tytule przelewu: ARCH113
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach BI zgodnie z OWU wiodących ubezpieczycieli i w oparciu o doświadczenia szkodowe z ostatnich miesięcy

Kod w tytule przelewu: ARCH114
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Zakres działań brokera ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach grupowych (działania na rzecz ubezpieczającego, wspomaganie ubezpieczającego w relacjach z ubezpieczonym, działania na rzecz ubezpieczonych)

Kod w tytule przelewu: ARCH116
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody pośrednie

Kod w tytule przelewu: ARCH117
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…