Szkolenia archiwalne

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń archiwalnych (są to wykłady zarejestrowane w cyklu szkoleniowym 2021/2022 i w aktualnym cyklu).

Lista szkoleń uzupełniona o linki umożliwiające zarejestrowanie się na konkretne szkolenia, znajduje się w zakładce Moje szkolenia -> dostępne szkolenia. Zakładka dostępna jest dla osób posiadających konto na naszej platformie (rejestracja na platformie jest bezpłatna).

Uczestnicy szkoleń mają możliwość rozwiązywania testów i uzyskania prawa do otrzymania stosownych zaświadczeń. Każde ze szkoleń daje możliwość doliczenia 4 godzin do puli szkoleń obowiązkowych, o których mówi Ustawa o Dystrybucji Ubezpieczeń.

Cennik:
Członkowie Stowarzyszenia Brokerów: 300zł
Osoby spoza Stowarzyszenia: 400zł

Szkolenia archiwalne nie są objęte „pakietami szkoleniowymi”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.
W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się oraz kod (ARCH i numer) podany przy tytule szkolenia.

Prosimy zapoznać się z listą dostępnych szkoleń archiwalnych . Aktywacja, potwierdzona mailem, odbywa się zwykle w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania wpłaty. W celu przyspieszenia aktywacji kont, prosimy o wysyłanie na adres polbrokers@polbrokers.pl potwierdzeń przelewów.

 

Zasady interpretacji przepisów prawa cywilnego i ubezpieczeniowego dla brokerów (oparte na przykładach)
Kod szkolenia: ARCH143

 

 

Przychodzi baba do lekarza a on ubezpieczony (cz. II)
Kod szkolenia: ARCH144

 

 

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy – pułapki i punkty zapalne… czyli o tym, ażeby Polak był mądry przed szkodą!
Kod szkolenia: ARCH146

 

 

Ubezpieczenia obowiązkowe i przymusowe w prawie polskim – analiza „ukrytych i nietypowych” przypadków
Kod szkolenia: ARCH147

 

 

Pojęcie ruchu pojazdu w ubezpieczeniu OC. Swoboda umów w zakresie ustalania odszkodowania z umowy auto-casco
Kod szkolenia: ARCH148

 

 

Prawda i kłamstwo, uczciwość i podstęp przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia
Kod szkolenia: ARCH149

 

 

Nadzór KNF nad działalnością brokerską
Kod szkolenia: ARCH151

 

 

Kluczowe uwarunkowania prowadzenia działalności brokerskiej na rynku zamówień publicznych – przygotowanie przetargu, konflikt interesów. Gwarancja jako wadium.
Kod szkolenia: ARCH152

 

 

Obowiązkowe ubezpieczenia OC członków grup zawodowych
Kod szkolenia: ARCH153

 

 

Problematyka prowizji brokerskiej w orzecznictwie sądowym
Kod szkolenia: ARCH154

 

 

Prawne aspekty (współ)pracy zdalnej w działalności brokera – czyli o zawieraniu umów na odległość, świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych problemach praktycznych związanych z informatyzacją kontaktu z klientem
Kod szkolenia: ARCH155

 

 

Odpowiedzialność i ubezpieczenie kadry zarządzającej. Warsztat pracy brokera: survey, slip, rekomendacja, analiza potrzeb.
Kod szkolenia: ARCH157

 

 

Ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach majątkowych. Problematyka przedawnienia roszczeń z umów ubezpieczenia
Kod szkolenia: ARCH158

 

 

Jakie prawo zastosować i jaki sąd jest właściwy dla spraw ubezpieczeniowych z elementem zagranicznym? Odpowiedzialność cywilno-prawna za działania sztucznej inteligencji w kontekście ubezpieczeń
Kod szkolenia: ARCH159

 

 

Czynniki ESG wraz z zakresem regulacji. Ryzyko klimatyczne w działalności zakładów ubezpieczeń z perspektywy pośrednika finansowego.
Kod szkolenia: ARCH161

 

 

Rola brokera w postępowaniu likwidacyjnym i reklamacyjnym
Kod szkolenia: ARCH163

 

 

Ubezpieczeniowe ryzyka środowiskowe i sposoby ochrony – czyli co i jak ubezpieczać myśląc ekologicznie
Kod szkolenia: ARCH165

 

 

Odpowiedzialność za szkody w środowisku i jej ubezpieczenie. Odpowiedzialne środowiskowo zarządzanie a odpowiedzialność
Kod szkolenia: ARCH166

 

 

Wyłączenia odpowiedzialności w umowach ubezpieczeń majątkowych- ustalanie, interpretacja, znaczenie dla dystrybutora
Kod szkolenia: ARCH168

 

 

W razie zajścia wypadku… – obowiązki prewencyjno-ratownicze w ubezpieczeniach dobrowolnych i obowiązkowych w świetle orzecznictwa sądowego.
Kod szkolenia: ARCH170

 

 

O zawarciu ubezpieczenia na odległość. O ubezpieczeniach leasingowanych samochodów
Kod szkolenia: ARCH171

 

 

Ubezpieczenia grupowe- najnowsze tendencje w orzecznictwie krajowym i europejskim
Kod szkolenia: ARCH174

 

 

Procedury współpracy twórcy produktu i dystrybutora ubezpieczeń
Kod szkolenia: ARCH176

 

 

 

Nowe technologie w działalności brokerskiej. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach nadzoru nad działalnością dystrybutorów ubezpieczeń
Kod szkolenia: ARCH177