Szkolenia archiwalne

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń archiwalnych (są to wykłady zarejestrowane w cyklu szkoleniowym 2020/2021 i w aktualnym cyklu).

Uczestnicy szkoleń mają możliwość rozwiązywania testów i uzyskania prawa do otrzymania stosownych zaświadczeń. Każde ze szkoleń daje możliwość doliczenia 4 godzin do puli szkoleń obowiązkowych, o których mówi Ustawa o Dystrybucji Ubezpieczeń.

Cennik:
Członkowie Stowarzyszenia Brokerów: 300zł
Osoby spoza Stowarzyszenia: 400zł

Szkolenia archiwalne nie są objęte „pakietami szkoleniowymi”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.
W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się oraz KOD podany przy tytule szkolenia

Prosimy wybrać interesujące Państwa szkolenia z poniższej listy. Aktywacja, potwierdzona mailem, odbywa się zwykle w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania wpłaty. W celu przyspieszenia aktywacji kont, prosimy o wysyłanie na adres polbrokers@polbrokers.pl potwierdzeń przelewów.

Link, który używany jest do wejścia na stronę szkolenia (link „po rejestracji” i aktywacji”), daje również dostęp do certyfikatów potwierdzjących udział w szkoleniu. Ceryfikaty udostępniane są w ciągu ok. 3 dni roboczych od zaliczenia testu.

Ze szkoleń archwalnych można korzystać o dowolnej porze dnia.

 

Klauzule brokerskie: znaczenie, sposoby interpretacji i zasady konstruowania

Kod w tytule przelewu: ARCH108
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

OC za produkt i jego ubezpieczenie

Kod w tytule przelewu: ARCH113
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach BI zgodnie z OWU wiodących ubezpieczycieli i w oparciu o doświadczenia szkodowe z ostatnich miesięcy

Kod w tytule przelewu: ARCH114
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Zakres działań brokera ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach grupowych (działania na rzecz ubezpieczającego, wspomaganie ubezpieczającego w relacjach z ubezpieczonym, działania na rzecz ubezpieczonych)

Kod w tytule przelewu: ARCH116
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody pośrednie

Kod w tytule przelewu: ARCH117
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Prawo brokera do kurtażu. Odpowiedzialność dystrybutora za niedostosowanie produktu ubezpieczeniowego do potrzeb klienta.

Kod w tytule przelewu: ARCH118
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 
Ubezpieczenia na cudzy rachunek i ubezpieczenia grupowe w kodeksie cywilnym, ustawie o dystrybucji ubezpieczeń i ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Kod w tytule przelewu: ARCH119
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Jak ubezpieczać ryzyka środowiskowe – czy to mienie czy odpowiedzialność?

Kod w tytule przelewu: ARCH121
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Nieuczciwe praktyki rynkowe na rynku ubezpieczeniowym. Nie tylko o tym, jak chronić klienta, ale także – jak czasami siebie dobrze chronić przed klientem…

Kod w tytule przelewu: ARCH123
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Jeszcze dystrybucja czy już nie? Kilka uwag o wyłączeniach stosowania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Odpowiedzialność cywilna adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, komorników i notariuszy i jej ubezpieczenie – uwagi na tle orzecznictw

Kod w tytule przelewu: ARCH124
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Zawieranie umów ubezpieczenia na odległość – zagadnienia prawne i praktyczne. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody.

Kod w tytule przelewu: ARCH125
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Zakres kreatywności brokera przy kształtowaniu treści umowy ubezpieczenia majątkowego – krytyczna analiza wybranych klauzul brokerskich

Kod w tytule przelewu: ARCH126
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Analiza wymagań i potrzeb w zakresie odpowiedzialności cywilnej poszczególnych grup zawodowych

Kod w tytule przelewu: ARCH127
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Likwidacja szkód okiem praktyków

Kod w tytule przelewu: ARCH128
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Nowe prawo zamówień publicznych, sprofilowane pod kątem rynku ubezpieczeniowego

Kod w tytule przelewu: ARCH129
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Innowacje w ubezpieczeniach

Kod w tytule przelewu: ARCH131
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Kwestia zaburzeń psychicznych w ubezpieczeniach

Kod w tytule przelewu: ARCH132
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Ubezpieczenia Turystyczne i kosztów rezygnacji z wyjazdu w dobie pandemii

Kod w tytule przelewu: ARCH133
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Broker ubezpieczeniowy jako wolny zawód – formy prawne działalności brokerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem spółek partnerskich

Kod w tytule przelewu: ARCH134
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do pojazdów będących przedmiotem leasingu.

Kod w tytule przelewu: ARCH135
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Prawo nowych technologii w działalności brokerskiej

Kod w tytule przelewu: ARCH136
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Wina czy ryzyko? Tendencje w odpowiedzialności przedsiębiorców i ich potrzeb ubezpieczeniowych.

Kod w tytule przelewu: ARCH137
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Niezrozumiałość, wieloznaczność, sprzeczność z prawem i inne grzechy dokumentów ubezpieczeniowych – sankcje i konsekwencje.

Kod w tytule przelewu: ARCH138
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Strategie negocjacyjne w sprzedaży ubezpieczeń

Kod w tytule przelewu: ARCH139
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Psychologia w sprzedaży ubezpieczeń

Kod w tytule przelewu: ARCH140
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Ubezpieczenie OC – najpiękniejsze i najtrudniejsze z ubezpieczeń.

Kod w tytule przelewu: ARCH141
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Ubezpieczenia OC w działalności medycznej – część I

Kod w tytule przelewu: ARCH142
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Ubezpieczenia OC w działalności medycznej – część II

Kod w tytule przelewu: ARCH144
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Zasady interpretacji przepisów prawa cywilnego i ubezpieczeniowego dla brokerów.

Kod w tytule przelewu: ARCH143
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy – pułapki i punkty zapalne… czyli o tym, ażeby Polak był mądry przed szkodą!

Kod w tytule przelewu: ARCH146
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…

 

Ubezpieczenia obowiązkowe i przymusowe w prawie polskim – analiza „ukrytych i nietypowych” przypadków

Kod w tytule przelewu: ARCH147
Rejestracja: kliknij tu…
Po rejestracji i aktywacji konta: kliknij tu…