Szkolenia

 

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych organizuje szkolenia internetowe i stacjonarne. Zajęcia są dostosowane do wymagań stawianych dla ich uczestników i realizują tematy ważne dla całego rynku.

Osoby uczestniczące w szkoleniu (zarówno w trybie internetowym jak i stacjonarnym) otrzymują zaświadczenie jego ukończenia.


Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.

 

 

Ceny szkoleń w cyklu 2018/2019 wyglądają następująco:

Typ (liczba)
Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 220 zł 300 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

W poniższej tabeli prezentujemy terminy i tematy najbliższych szkoleń z cyklu szkoleniowego 2018-2019
(tabela będzie systematycznie uaktualniana)

 

 

 

W cyklu szkoleniowym 2018-2019 zrealizowane zostały szkolenia:

8 maja 2019 – dr Monika Szaraniec
Nowa konstrukcja i zasady sprawowania nadzoru nad działalnością brokerską
29 kwietnia – dr hab. Katarzyna Malinowska
Ubezpieczenia cyber ryzyk
15 kwietnia 2019 – Teresa Grabowska – prezes TG Doradztwo i Zarządzanie, Bogusława Pilc – radca prawny, były dyrektor Departamentu Inspekcji w Urzędzie Nadzoru, Inspektor Ochrony Danych w Ministerstwie
Rodo w praktyce. Działania firm brokerskich – prawa i obowiązki, postępowanie w przypadku naruszeń, odpowiedzialność
3 kwietnia 2019 – radca prawny Beata Mrozowska
Ubezpieczenia na życie, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do stawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym warunki umowy ubezpieczenia, wysokość składek, tytułu i wysokość pobieranych opłata oraz świadczenia gwarantowane i niegwarantowane
20 marca 2019 – dr Bartosz Kucharski
Zakres odszkodowania ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu mienia
6 marca 2019 – przedstawiciele Rzecznika Finansowego
”Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych”. – Anna Dąbrowska„Szkoda rzeczywista przy odpowiedzialności ubezpieczyciela z OC p.pm. – dopuszczalność dochodzenia roszczeń w oparciu o hipotetyczne koszty naprawy, określone w opinii biegłego, gdy pojazd został naprawiony.”„Dopuszczalność powstrzymania się z likwidacją szkody z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o wykroczenie” – Paweł Wawszczak
26 lutego 2019 – dr hab. Małgorzata Serwach
Odpowiedzialność cywilna w teorii, praktyce oraz w orzecznictwie sądowym.
6 lutego 2019 – dr Michał Ziemiak
Postanowienia niedozwolone (klauzule abuzywne) w umowach ubezpieczenia – ochrona konsumentów z perspektywy brokerów ubezpieczeniowych.
23 stycznia 2019 – dr hab. Mariusz Fras
Reklamacje w działalności dystrybutorów ubezpieczeń.
9 stycznia 2019 – dr Marcin Kawiński
Tworzenie i zarządzanie produktem ubezpieczeniowym – perpspektywa twórcy i dystrybutora.
6 grudnia 2018 – dr Jakub Nawracała
Podstawowe przepisy regulujące dystrybucję ubezpieczeń, a także z zakresu prawa ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych, zapobiegania praniu pieniędzy, prawa podatkowego oraz zabezpieczenia społecznego i prawa pracy.
22 listopada 2018 – dr hab. Marcin Orlicki
Interpretacja przepisów o umowie ubezpieczenia w kontekście ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
6 listopada 2018 – radca prawny Marek Prętki
Formy komunikacji w procesie dystrybucji i obsługi ubezpieczeń
25 października 2018 – dr hab. Dorota Maśniak, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Odpowiedzialność brokera z tytułu niedochowania obowiązków – stan po wejściu w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, rozporządzeń unijnych i środków EIOPA
10 października 2018 – dr hab. Katarzyna Malinowska
Współpraca brokera z ubezpieczycielem i klientem. Nowe rozdanie.

 

 

 

W cyklu szkoleniowym 2017-2018 zrealizowane zostały szkolenia:

23 maja 2018 – Łukasz Onysyk, AURACO
RODO w pigułce
25 kwietnia 2018 – Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki
Ogólne warunki ubezpieczeń majątkowych – interpretacja i modyfikacja
12 kwietnia 2018 – Piotr Budzianowski, Tomasz Młynarski – Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Likwidacja szkód komunikacyjnych w ocenie przedstawicieli Biura Rzecznika Finansowego
28 marca 2018 – dr hab. Jakub Pokrzywniak
Odpowiedzialność za szkody na osobie w ubezpieczeniach
14 marca 2018 – Beata Mrozowska-Bartkiewicz
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – kluczowe zagadnienia dla brokerów ubezpieczeniowych
27 lutego 2018 – Tomasz Rzepa, Przemysław Borowiec – KPMG
Najważniejsze zmiany w podatkach w 2018 roku
14 lutego 2018 – Anna Dąbrowska, Tomasz Młynarczyk – Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorców
18 stycznia 2018 – dr Katarzyna Malinowska
Działalność brokerska po wejściu w życie przepisów o dystrybucji ubezpieczeń
6 grudnia 2017 – dr hab. Mariusz Fras – Uniwersytet Śląski
Odpowiedzialność brokera w świetle projektu ustawy o dystrybucji. Dystrybucja ubezpieczeń grupowych, omówienie nowych regulacji i problemów
29 listopada 2017 – przedstawiciele firmy PwC
Biznesowe aspekty regulacji IDD
7 listopada 2017 – dr hab Dorota Maśniak, prof. UG
Obowiązki informacyjne brokera. Procedura zawierania umowy ubezpieczenia według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i innych przepisów i rekomendacji –
17 października 2017 – dr hab. prof. SGH Adam Śliwiński
Ryzyko ubezpieczeniowe – perspektywy w kontekście działalności brokerskiej

 

Kolejne tematy już wkrótce.

 

 

Numer konta bankowego:
PKO BP S.A. XV Oddział Warszawa
94 1020 1156 0000 7802 0006 8163

Osoby zainteresowane odsłuchaniem szkolenia, które już została zrealizowane prosimy o zgłoszenie na polbrokers@polbrokers.pl. Retransmitowane szkolenie nie zapewnia zaświadczenia.

 

Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg szkoleń jest
Dyrektor Generalny
Marcin Kapiński
</strong?