Szkolenia

 

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych organizuje szkolenia internetowe i stacjonarne. Zajęcia są dostosowane do wymagań stawianych dla ich uczestników i realizują tematy ważne dla całego rynku.

Osoby uczestniczące w szkoleniu (zarówno w trybie internetowym jak i stacjonarnym) otrzymują zaświadczenie jego ukończenia.


Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.

 

 

Ceny szkoleń (brutto) w cyklu 2019/2020 wyglądają następująco:

Typ (liczba)
Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 
Pakiety obowiązują w ramach aktualnego cyklu szkoleniowego – należy wykorzystać do lipca 2020 roku.
 
Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

W poniższej tabeli prezentujemy terminy i tematy najbliższych szkoleń z cyklu szkoleniowego 2018-2019
(tabela będzie systematycznie uaktualniana)

 

 

 

W cyklu szkoleniowym 2019-2020 zrealizowane zostały szkolenia:

29 lipca 2020 – prof. Marcin Orlicki
Ubezpieczenia obowiązkowe – szczególne zasady dystrybucji, zawierania, określania treści umowy i wykonywania umów
15 lipca 2020 – prof. Marcin Orlicki
Ubezpieczenia na cudzy rachunek i ubezpieczenia grupowe w kodeksie cywilnym, ustawie o dystrybucji ubezpieczeń i ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
1 lipca 2020 – prof. Małgorzata Serwach
Ubezpieczenia medyczne oraz OC w dobie COVID 19
18 czerwca 2020 – prof. Katarzyna Malinowska
„Sorry, taki mamy klimat” – czyli rzecz o ubezpieczeniu ryzyk klimatycznych i środowiskowych
4 czerwca 2020 – dr. hab. Mariusz Fras
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych – problemy i wyzwania
28 maja 2020 – prof. Marcin Orlicki
Składka- obniżenie, podwyższenie, anulowanie, prolongata, zawieszenie/td>
20 maja 2020 – dr hab. Małgorzata Serwach
Ubezpieczenia OC samorządów w świetle praktyki oraz orzecznictwa sądowego – z uwzględnieniem aktualnej sytuacji gospodarczej
15 maja 2020 – dr hab. Katarzyna Malinowska
Ubezpieczenia w transporcie lądowym czyli Orient Expressem po ryzykach drogowych i kolejowych
6 maja 2020 – prof. Jakub Pokrzywniak
Gwarancja ubezpieczeniowa a sytuacje nadzwyczajne
24 kwietnia 2020 – prof. Marcin Orlicki
Wiele twarzy odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – spojrzenie z użytecznej dla brokera perspektywy prawnej (ubezpieczenia OC: obowiązkowe/dobrowolne, biznesowe/w życiu prywatnym, w zakresie podstawowym/nadwyżkowym)
15 kwietnia 2020 – dr hab.Katarzyna Malinowska
Tematyka ubezpieczeń od przerw w w działalności biznesowej, z uwzględnieniem zagadnień związanych z pandemią koronawirusa
2 kwietnia 2020 – prof. Adam Śliwiński
Ryzyko cyfrowe i nanotechnologiczne wyzwaniem sektora ubezpieczeń. Ryzyko ubezpieczeniowe – perspektywy rozwoju.
27 marca 2020 – prof. Marcin Orlicki
Interpretacja OWU w kontekście skorowidza OWU, ustandaryzowanego dokumentu o produkcie (IPID) i dokumentu ubezpieczenia (polisy)
18 marca 2020 – prof. Marcin Orlicki
Działania brokera ubezpieczeniowego w ramach procesu zarządzania produktem ubezpieczeniowym
5 marca 2020 – prawnik i nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego Dawid Rogoziński
Jak zaistnieć na rynku finansowym? Obszary działania brokera – aspekty prawne.
26 lutego 2020 – dr hab. Małgorzata Serwach
Odpowiedzialność podmiotów leczniczych oraz lekarzy – najnowsze zmiany w zakresie prawa medycznego, tendencjce w orzecznictwie oraz kierunki zmian
6 lutego 2020 – prof. Dorota Maśniak
Broker na rynku finansowym, czyli o powiązaniach pomiędzy rynkiem ubezpieczeniowym, bankowym i kapitałowym okiem prawnika
23 stycznia 2020 – prof. Marcin Orlicki
Zasady zawierania umów w prawie cywilnym w odniesieniu do umowy ubezpieczenia oraz umowy zlecenia brokerskiego.
9 stycznia 2020 – Przedstawiciele Rzecznika Finansowego
Cezary Orłowski – Zapobieganie praniu pieniędzy – ustawa AML.
Anna Dąbrowska – OC członków zarządu
17 grudnia 2019 – prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec
Nowe technologie w działalności brokera
4 grudnia 2019 – dr hab. Mariusz Fras
Ocena potrzeb klienta a odpowiedzialność odszkodowawcza brokera – doktryna i orzecznictwo
27 listopada 2019 – Teresa Grabowska – prezes TG Doradztwo i Zarządzanie, Jan Anisimowicz, Director Audit, Risk & Compliance C&F
Cyberryzyko w natarciu! Czy wiesz jak chronić dane osobowe, jak prawidłowo zabezpieczyć proces ich przetwarzania w firmie i jak reagować na atak hakerski”
22 listopada 2019 – dr hab. Michał P. Ziemiak
Odpowiedzialność cywilna podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.) w praktyce i w orzecznictwie sądowym
8 listopada 2019 – dr hab. Katarzyna Malinowska i Anna Tarasiuk
IDD – czyli Matrix reaktywacja – 2 lata po uchwaleniu ustawy, pytania i odpowiedzi, wątpliwości i wdrożenia – okiem praktyków
30 października 2019 – Przedstawiciele Rzecznika Finansowego
Mateusz Kościelniak – Obowiązki informacyjne agentów i brokerów w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
Anna Dąbrowska – Rozpatrywanie reklamacji przez dystrybutorów ubezpieczeń
16 października 2019 – dr Bartosz Kucharski
Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach mienia
10 października 2019 – radca prawny Bartosz Wojno, LTLegal
Lepiej zapobiegać niż leczyć” – działalność brokerska w starciu z nadzorem
26 września 2019 – Dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH
Optymalizacja poziomu ochrony w ubezpieczeniach na życie. Wpływ procesów demograficznych na ubezpieczenia.

 

 

 

 

W cyklu szkoleniowym 2018-2019 zrealizowane zostały szkolenia:

8 maja 2019 – dr Monika Szaraniec
Nowa konstrukcja i zasady sprawowania nadzoru nad działalnością brokerską
29 kwietnia – dr hab. Katarzyna Malinowska
Ubezpieczenia cyber ryzyk
15 kwietnia 2019 – Teresa Grabowska – prezes TG Doradztwo i Zarządzanie, Bogusława Pilc – radca prawny, były dyrektor Departamentu Inspekcji w Urzędzie Nadzoru, Inspektor Ochrony Danych w Ministerstwie
Rodo w praktyce. Działania firm brokerskich – prawa i obowiązki, postępowanie w przypadku naruszeń, odpowiedzialność
3 kwietnia 2019 – radca prawny Beata Mrozowska
Ubezpieczenia na życie, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do stawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym warunki umowy ubezpieczenia, wysokość składek, tytułu i wysokość pobieranych opłata oraz świadczenia gwarantowane i niegwarantowane
20 marca 2019 – dr Bartosz Kucharski
Zakres odszkodowania ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu mienia
6 marca 2019 – przedstawiciele Rzecznika Finansowego
”Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych”. – Anna Dąbrowska„Szkoda rzeczywista przy odpowiedzialności ubezpieczyciela z OC p.pm. – dopuszczalność dochodzenia roszczeń w oparciu o hipotetyczne koszty naprawy, określone w opinii biegłego, gdy pojazd został naprawiony.”„Dopuszczalność powstrzymania się z likwidacją szkody z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o wykroczenie” – Paweł Wawszczak
26 lutego 2019 – dr hab. Małgorzata Serwach
Odpowiedzialność cywilna w teorii, praktyce oraz w orzecznictwie sądowym.
6 lutego 2019 – dr Michał Ziemiak
Postanowienia niedozwolone (klauzule abuzywne) w umowach ubezpieczenia – ochrona konsumentów z perspektywy brokerów ubezpieczeniowych.
23 stycznia 2019 – dr hab. Mariusz Fras
Reklamacje w działalności dystrybutorów ubezpieczeń.
9 stycznia 2019 – dr Marcin Kawiński
Tworzenie i zarządzanie produktem ubezpieczeniowym – perpspektywa twórcy i dystrybutora.
6 grudnia 2018 – dr Jakub Nawracała
Podstawowe przepisy regulujące dystrybucję ubezpieczeń, a także z zakresu prawa ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych, zapobiegania praniu pieniędzy, prawa podatkowego oraz zabezpieczenia społecznego i prawa pracy.
22 listopada 2018 – dr hab. Marcin Orlicki
Interpretacja przepisów o umowie ubezpieczenia w kontekście ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
6 listopada 2018 – radca prawny Marek Prętki
Formy komunikacji w procesie dystrybucji i obsługi ubezpieczeń
25 października 2018 – dr hab. Dorota Maśniak, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Odpowiedzialność brokera z tytułu niedochowania obowiązków – stan po wejściu w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, rozporządzeń unijnych i środków EIOPA
10 października 2018 – dr hab. Katarzyna Malinowska
Współpraca brokera z ubezpieczycielem i klientem. Nowe rozdanie.

 

 

 

W cyklu szkoleniowym 2017-2018 zrealizowane zostały szkolenia:

23 maja 2018 – Łukasz Onysyk, AURACO
RODO w pigułce
25 kwietnia 2018 – Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki
Ogólne warunki ubezpieczeń majątkowych – interpretacja i modyfikacja
12 kwietnia 2018 – Piotr Budzianowski, Tomasz Młynarski – Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Likwidacja szkód komunikacyjnych w ocenie przedstawicieli Biura Rzecznika Finansowego
28 marca 2018 – dr hab. Jakub Pokrzywniak
Odpowiedzialność za szkody na osobie w ubezpieczeniach
14 marca 2018 – Beata Mrozowska-Bartkiewicz
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – kluczowe zagadnienia dla brokerów ubezpieczeniowych
27 lutego 2018 – Tomasz Rzepa, Przemysław Borowiec – KPMG
Najważniejsze zmiany w podatkach w 2018 roku
14 lutego 2018 – Anna Dąbrowska, Tomasz Młynarczyk – Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorców
18 stycznia 2018 – dr Katarzyna Malinowska
Działalność brokerska po wejściu w życie przepisów o dystrybucji ubezpieczeń
6 grudnia 2017 – dr hab. Mariusz Fras – Uniwersytet Śląski
Odpowiedzialność brokera w świetle projektu ustawy o dystrybucji. Dystrybucja ubezpieczeń grupowych, omówienie nowych regulacji i problemów
29 listopada 2017 – przedstawiciele firmy PwC
Biznesowe aspekty regulacji IDD
7 listopada 2017 – dr hab Dorota Maśniak, prof. UG
Obowiązki informacyjne brokera. Procedura zawierania umowy ubezpieczenia według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i innych przepisów i rekomendacji –
17 października 2017 – dr hab. prof. SGH Adam Śliwiński
Ryzyko ubezpieczeniowe – perspektywy w kontekście działalności brokerskiej

 

Kolejne tematy już wkrótce.

 

 

Numer konta bankowego:
PKO BP S.A. XV Oddział Warszawa
94 1020 1156 0000 7802 0006 8163

Osoby zainteresowane odsłuchaniem szkolenia, które już została zrealizowane prosimy o zgłoszenie na polbrokers@polbrokers.pl. Retransmitowane szkolenie nie zapewnia zaświadczenia.

 

Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg szkoleń jest
Dyrektor Generalny
Marcin Kapiński
</strong?