Szkolenie – rejestracja

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Stowarzyszenie”).

Celem przetwarzania Twoich danych jest prowadzenie działalności przez Stowarzyszenie polegającej w szczególności na prowadzeniu przez nie działalności szkoleniowej (wykonywaniu usług szkoleniowych), analizie opinii na temat takiej działalności, działalności marketingowej dotyczącej Stowarzyszenia, a także ustaleniu, obronie i dochodzeniu roszczeń, zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych, tworzeniu zestawień, analiz, statystyk, a także wykonywaniu obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu w związku z prowadzoną przez nie działalnością.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Poszczególne uprawnienia mogą ulegać ograniczeniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie kliknij TUTAJ.


 
 

Formularz rejestracyjny:

Tytuł szkolenia:
Tworzenie i zarządzanie produktem ubezpieczeniowym – perspektywa twórcy i dystrybutora – 9 stycznia

 

 

Dane uczestnika szkolenia:Imię i nazwisko:
 
Data urodzenia:
 
Email:   
 
Telefon:   
 

Prosimy o ustalenie loginu i hasła, którym zaloguje się Pani/Pan w dniu szkolenia.
Hasło ustalane jest jednorazowo na każde szkolenie.

Login i hasło powinny składać się z co najmniej 6 znaków – dopuszczalne są wielkie
i małe litery (bez polskich znaków) oraz cyfry.

Login:   
 
Hasło:   
 
Potwierdzenie hasła:   
 

 
 

Dane do faktury

 
Nazwa firmy:   
 
Ulica, nr domu i lokalu:   
 
Kod pocztowy:   
 
Miasto:   
 
NIP:   
 
 
 
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji szkolenia on-line