To już 30 lat

 

Koleżanki i Koledzy, Brokerzy, Przyjaciele,

Właśnie mija trzydzieści lat od powstania Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Podsumowując nasze dokonania, chciałoby się głośno krzyknąć „HURA”, gdyby jubileusz nie przypadał w tak trudnym dla wszystkich okresie. Liczymy mocno na rekompensatę w trakcie zbliżającego się majowego Kongresu Brokerów.

Razem przeszliśmy  trzydzieści trudnych i pełnych nieoczekiwanych zwrotów lat.

Poczynając od burzliwych lat dziewięćdziesiątych, kształtowania nowych rynkowych zasad ubezpieczeń, z misją zdefiniowania i upowszechnienia roli brokera w rozchwianym otoczeniu ekonomicznym. Tworzyliśmy wraz z grupą wybitnych naukowców i praktyków podstawy nauki i praktyki ubezpieczeniowej, wpływając na rozwiązania prawne.

W 1998 roku odbył się w Sobieszewie I Kongres Brokerów. Organizowany od tego czasu rokrocznie (bez 2020 r. ze względu na pandemię). Kongresy stały się wręcz kultowym miejscem spotkań, nie tylko brokerów, lecz całego rynku ubezpieczeniowego.

Najważniejsze dokonania w pierwszej dekadzie naszej działalności:

– stworzono katalog zasad etycznych – Karta Sobieszewska

– rozpoczęto realizacje działającego do dziś Programu Edukacji Ciągłej

– przejęto kwartalnik naukowy Prawo Reasekuracyjne – najpoważniejsze czasopismo na rynku ubezpieczeniowym.

Lata 2000 – 2022 to ciągłe wspólne pokonywanie barier i zakrętów, wynikających m.in. ze zmian, które wymusiło członkostwo w Unii Europejskiej i co za tym szło konieczności przystosowania się do dużo bardziej rozwiniętych rynków ubezpieczeniowych.

Przebrnęliśmy razem przez próby osłabienia pozycji brokera na rynku, deregulację, RODO, rewolucję informatyczną, IDD  i cały szereg innych zmian dotyczących brokera zarówno jako pośrednika ubezpieczeniowego, jak i przedsiębiorcy. Nie poddawaliśmy się biernie otacząjącej rzeczywistości prawnej i ekonomicznej, ale staraliśmy się ją aktywnie kształtować, odnosząc zarówno sukcesy jak i porażki. Wydaje się, że tych pierwszych było zdecydowanie więcej.

Patrzymy więc bez wstydu w przeszłość i z optymizmem w przyszłość.

Idziemy wciąż do przodu, nie zapominając o podstawowych, obowiązujących bezwzględnie zasadach zawodu. Oferujemy klientom najwyższe kompetencje, wypracowane i realizowane zasady etyczne , priorytetowe traktowanie ich interesów.

Obiektywna środowiskowa ocena działalności  Stowarzyszenia w minionym trzydziestoleciu pozwala optymistycznie spojrzeć w przyszłość z przekonaniem, że wiedza i doświadczenie pozwoli nam na skuteczną realizacje bardzo ambitnych planów, bez względu na oczekujące nieuchronnie ciągłe zmiany warunków rynkowych.

W pracę Stowarzyszenia zaangażowanych było wielu wybitnych osób – zarówno brokerów jak i naukowców, praktyków i pracowników Stowarzyszenia. Pozyskaliśmy wielu Przyjaciół i współpracowników we wszystkich instytucjach i obszarach rynku. Wszystkim należą się serdeczne podziękowania.
Wypracowaliśmy dzięki Wam pozycję liczącego się partnera i inicjatora wielu wydarzeń rynkowych, które mają znaczący wpływ na jego kształtowanie.

Warto przypomnieć chociażby nazwiska kolejnych Prezesów Zarządu Stowarzyszenia pełniących rolę kapitanów prowadzących Stowarzyszenie przez często wzburzone fale: Leon Kozicki, Tomasz Mintoft-Czyż, Jacek Kliszcz, Łukasz Zoń.