UKNF: wykaz zagadnień mogących być przedmiotem kontroli brokera ubezpieczeniowego

 

Poniżej prezentujemy tekst, który otrzymaliśmy z UKNF z prośbą o rozdystrybuowanie go wśród brokerów ubezpieczeniowych.

UKNF, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pośredników ubezpieczeniowych, dotyczącym przybliżenia zasad prowadzenia kontroli działalności tych podmiotów w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, przygotował wykaz zagadnień mogących być przedmiotem kontroli brokera ubezpieczeniowego, a także wykaz podstawowych materiałów dowodowych, których żąda organ nadzoru w toku prowadzonej kontroli. Przedmiotowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej UKNF pod następującymi linkami:

  • zakres kontroli

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo_finansowe/rynek_ubezpieczen/Informacje_dotyczace_kontroli_posrednikow_ubezpieczeniowych?articleId=75057&p_id=18

  • materiały dowodowe

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo_finansowe/rynek_ubezpieczen/Informacje_dotyczace_kontroli_posrednikow_ubezpieczeniowych?articleId=75058&p_id=18

Liczymy, że opracowane materiały pozwolą nie tylko na lepsze przygotowanie się brokerów ubezpieczeniowych do potencjalnych kontroli, ale również staną się pretekstem do przeglądu zasad i organizacji prowadzonej działalności dystrybucyjnej oraz wprowadzenia odpowiednich rozwiązań, służących zapewnieniu zgodności tej działalności z przepisami prawa.

W celu dotarcia do jak najszerszego kręgu odbiorców opracowanych przez UKNF materiałów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozdystrybuowanie niniejszej informacji do współpracujących z Państwem brokerów ubezpieczeniowych.