UWAGA! Informacja o zmianie terminu Kongresu Brokerów

 

Koleżanki i Koledzy, Partnerzy i Uczestnicy Kongresu,

mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników planowanego na maj XXIII Kongresu Brokerów i ciążącą na nas jako organizatorach odpowiedzialność z tego tytułu, Zarząd Stowarzyszenia po konsultacjach ze współorganizatorami Kongresu podjął decyzję o przesunięciu terminu  Kongresu na 7-9 X. Ponieważ sytuacja jest dynamiczna będziemy reagowali na każde zmiany wynikające z zaleceń  organów administracyjnych i informowali Państwa o ewentualnych decyzjach na bieżąco.

Wyrażamy głębokie przekonanie i nadzieję, że sytuacja unormuje się na tyle, że będziemy mogli się spotkać jeszcze w tym roku na Kongresie.

Wszyscy, którzy nie zaakceptują nowego terminu, proszeni są o mailowy kontakt ze Stowarzyszeniem w celu zwrotu wpłaconej zaliczki.

Kierujmy się hasłem:

PANIKA JEST GŁUPOTĄ, NIEODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBRODNIĄ

Zarząd Stowarzyszenia