VdS Schadenverhütung – nasz Członek wspierający – Partner merytoryczny

 

Od 2016 roku naszym Członkiem wspierającym – Partnerem merytorycznym jest polski oddział firmy VdS Schadenverhütung – międzynarodowy partner w dziedzinie bezpieczeństwa, który należy do wiodących jednostek rzeczoznawczych i certyfikujących. Wytyczne techniczno-ubezpieczeniowe VdS oraz certyfikaty VdS stanowią w wielu krajach podstawę zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa. Zakres działalności VdS w Polsce obejmuje w szczególności: konsultacje, kontrole instalacji przeciwpożarowych, weryfikacje projektów, egzaminy dla głównych odpowiedzialnych specjalistów, certyfikacje firm i usług. Centrum Edukacji VdS od wielu lat organizuje warsztaty specjalistyczne, szkolenia otwarte i dedykowane, które są prowadzone przez rzeczoznawców VdS.

Obecna sytuacja wymusiła około 3/4-miesięczną przerwę w organizacji szkoleń stacjonarnych naszego Partnera (marzec-czerwiec 2020), ale już w lipcu VdS sukcesywnie rozpoczęło II edycję szkoleń w 2020 roku. W pozostałych obszarach, tj.: Oddział Kontroli Technicznej oraz Dział Certyfikacji, VdS działa aktywnie, mimo pojawiających się trudności związanymi z obecnymi obostrzeniami.

Szkolenia z zachowaniem najwyższych standardów i jakości odbywają się w dalszym ciągu sali szkoleniowej VdS, która została odpowiednio dostosowana do obecnie obowiązujących zaleceń sanitarnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i warsztatów naszego Partnera merytorycznego – zapisy na szkolenia w 2021 roku trwają już od lipca 2020!

Więcej informacji o szkoleniach i warsztatach VdS otrzymają Państwo kontaktując się bezpośrednio z Centrum Edukacji VdS:

Tel. 22 546 93 18

E-mail: szkolenia@vds.de

 

www.vds.de/szkolenia

www.linkedin.com/company/vdspolska

 

1a Kalendarum szkoleń i warsztatów VdS w 2021 roku

 

1b Kalendarium szkoleń i warsztatów VdS 2020