Warunki korzystania z „Serwisu Informacji Prawnej” przez członków Stowarzyszenia

 

  1. Korzystanie z Serwisu Informacji Prawnej przysługuje bezpłatnie członkom Stowarzyszenia opłacającym na bieżąco składki członkowskie;
  2. Serwis Informacji Prawnej umożliwia uzyskanie ogólnej informacji prawnej w przedmiocie zagadnienia objętego pytaniem;
  3. Pytania kierowane do Serwisu Informacji Prawnej powinny być formułowane problemowo i ogólnie, w sposób nie pozwalający na identyfikację sprawy lub osób;
  4. Pytania kierowane do Serwisu Informacji Prawnej nie powinny zawierać danych osobowych osób trzecich;
  5. Odpowiedzi na pytania kierowane do Serwisu Informacji Prawnej nie stanowią pomocy prawnej w rozumieniu odpowiednich przepisów o świadczeniu pomocy prawnej przez radców prawnych lub adwokatów;
  6. Korzystanie z Serwisu Informacji Prawnej oznacza wyrażenie zgody na publikację zadanego pytania oraz udzielonej odpowiedzi. Opublikowanie pytania nie wiąże się z upublicznieniem żadnych danych identyfikujących pytającego;
  7. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru publikowanych pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami;
  8. Odpowiedzi na pytania kierowane do Serwisu Informacji Prawnej zawierać będą ogólną i zwięzłą informację o przepisach prawa dotyczących problemu poruszonego w pytaniu i ewentualne rekomendacje dotyczące dalszego badania aspektów prawnych w zakresie zadanego pytania.