Wielkimi krokami zbliża się XXIII Kongres Brokerów

 

Koleżanki, Koledzy, Partnerzy Stowarzyszenia,

Dużym optymizmem napawa nas liczba potwierdzeń udziału we wrześniowym Kongresie Brokerów, które otrzymaliśmy w ostatnich dniach. Bardzo cieszymy się na to spotkanie, szczególnie po tak długim okresie, w którym nasze kontakty ograniczały się niemal wyłącznie do formy wirtualnej.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że za wcześnie by zapomnieć o pandemii COVID-19, dlatego będziemy stosować wszelkie dostępne środki techniczno-organizacyjne w celu zapewnienia Wam bezpieczeństwa. Ostateczna forma zabezpieczeń jest nadal opracowywana, przy wydatnej pomocy Hotelu Gołębiewski. Wypracowane rozwiązania znajdą odzwierciedlenie w Regulaminie, który publikujemy na stronie Kongresu Brokerów.
Liczymy również na wasze zrozumienie i odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji o udziale w Kongresie.

Temat wiodący Kongresu – “Najlepsze są dobre praktyki” pozwoli każdemu z uczestników zaprezentować swoją wizję wzorcowych kontaktów między uczestnikami procesu ubezpieczenia. Szykujemy wiele niespodzianek, które pozwolą wypełnić integracyjną formułę Kongresu.

Od połowy miesiąca rozpoczniemy tradycyjne głosowanie na najbardziej przyjazne dla brokerów Towarzystwa Ubezpieczeń w dziale I i II – Laureaci otrzymają nagrody Fair Play za okres od ostatniego Kongresu Brokerów. Przypominamy że wzięcie udziału w ankiecie skutkuje dla głosującej osoby obniżeniem kosztów udziału w Kongresie o 100zł (dotyczy członków Stowarzyszenia z opłaconą składką).

Ze względu na duże zainteresowanie, osoby które zarejestrowały się, ale nie przesłały podpisanego potwierdzenia, proszone są o dopełnienie tej formalności w możliwie krótkim czasie (potwierdzenia należy przekazywać do Stowarzyszenia drogą mailową).
Nowych uczestników zapraszamy do rejestracji na stronie Kongresu Brokerów (kongresbrokerow.pl), na której tworzymy listę rezerwową.

Marcin Kapiński
Dyrektor Generalny