Wyniki egzaminu brokerskiego z 26 czerwca b.r.

 

Informujemy, że na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego dostępne są wyniki egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, który  odbył się  się w dniu 26 czerwca 2018 r.

Podsumowując: do egzaminu podeszło 157 osób, w tym:

– do części ubezpieczeniowej 151 osób (egzamin zdało 87 osób),

– do części reasekuracyjnej 7 osób (wszystkie osoby zdały).

Bezpośredni odnośnik do wyników na stronie KNF: plik PDF z wynikami