Wytyczne Rady Europy dot. przetwarzania danych o stanie zdrowia

 

Rada Europy 27 marca 2019 r. wydała, skierowany do 47 państw członkowskich, zestaw wytycznych, w celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych związanych ze stanem zdrowia z prawami człowieka, w szczególności z prawem do prywatności i ochroną danych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje zawarte w Wytycznych, które mamy nadzieję, okażą się przydatne w Państwa działalności.

Wytyczne Rady Europy o przetwarzaniu danych o stanie zdrowia