XXIII Kongres Brokerów przesunięty na maj 2021

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Brokerzy, Partnerzy Kongresu,

W związku z aktualną sytuacją prawną oraz po przeprowadzeniu konsultacji z naszymi Partnerami i środowiskiem brokerskim, Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 12 maja podjął decyzję o przeniesieniu XXIII Kongresu na maj 2021 roku. Wstępny termin został ustalony na 26-28 maja.

Tradycyjnie już w październiku rozpoczniemy przygotowania do najważniejszego dla środowiska wydarzenia, jakim jest Kongres Brokerów. Planujemy spotkania, aby wspólnie uzgodnić główne tematy i założenia merytoryczno – organizacyjne Kongresu.

Czas, który pozostał do majowego Kongresu, chcemy wykorzystać na rozszerzenie form współpracy zarówno z brokerami jak i z naszymi Partnerami z rynku ubezpieczeń. Zrobimy wszystko, aby nie był to czas stracony.

Dokonane rezerwacje są aktualne. Wszelkie zapytania i uwagi prosimy kierować do sektetariatu Stowarzyszenia na adres mailowy: polbrokers@polbrokers.pl