Zalecenia BIPAR w związku z epidemią COVID-19

 

EIOPA – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – zwraca się do ubezpieczycieli i pośredników z prośbą, aby:

· dostarczali konsumentom jasnych i aktualnych informacji na temat praw umownych.

· traktowali konsumentów uczciwie i jawnie w całej komunikacji.

· poinformowali konsumentów o środkach awaryjnych, które podejmują ubezpieczyciele i pośrednicy

· dalej stosowali wymogi dotyczących nadzoru i zarządzania produktami, biorąc pod uwagę wpływ wybuchu wirusa Coronavirus / COVID-19; w razie potrzeby przeprowadzili przegląd produktu.

· uwzględnili interesy konsumentów i zachowali elastyczność w tym, jak są traktowani, tam gdzie jest to uzasadnione i możliwe. W szczególności obecna sytuacja może wymagać elastyczności pod względem procesów i ram czasowych, aby umożliwić konsumentom zachowanie ważnego zasięgu, który w przeciwnym razie zostałby utracony.

Stanowisko BIPAR

Pośrednicy ubezpieczeniowi i finansowi postępują zgodnie z krajowymi zaleceniami i zasadami władz publicznych i agencji zdrowia w odniesieniu do COVID-19. W większości przypadków prosi się klientów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi na szczeblu krajowym, o ograniczenie fizycznych wizyt w biurach. Pośrednicy starają się pozostać w służbie swoich klientów za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i różnych środków cyfrowych.

Rynki ubezpieczeń, przepisy i zasady są różne w całej Europie, ale w całej Europie sektor ten jest ściśle regulowany i ściśle nadzorowany. W tej niespotykanej sytuacji istnieją, co zrozumiałe, pytania, na które ubezpieczyciele lub rządy nie mogą udzielić szczegółowych odpowiedzi. BIPAR wzywa ich, aby pomogli pośrednikom komunikować się z klientami w sposób jak najbardziej jasny i terminowy, jednocześnie zajmując się najpilniejszymi roszczeniami lub odpowiadając na najpilniejsze pytania.

BIPAR pozostanie w kontakcie z instytucjami europejskimi w miarę ewolucji kryzysu i będzie na bieżąco informować stowarzyszenia członkowskie o rozwoju sytuacji na poziomie europejskim.

W imieniu pośredników ubezpieczeniowych i finansowych w UE BIPAR pragnie podziękować wszystkim osobom, które ryzykują własnym zdrowiem, aby pomóc ludziom i uratować życie w tych trudnych czasach.