Zapewnienie efektywności operacyjnej zdalnej sprzedaży w czasie pandemii

 

Poniżej publikujemy dokument przesłany przez przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego, skierowany do pośredników ubezpieczeniowych, którego celem jest zapewnienie efektywności operacyjnej zdalnej sprzedaży w czasie ograniczeń spowodowanych pandemią przy utrzymaniu akceptowalnego ryzyka AML/CFT.

Link umożliwia pobranie pliku w formacie DOC (MS Word).

AML – wideoweryfikacja pośrednicy