Zapraszamy do lektury książki

 

Zapraszamy do lektury książki zatytułowanej „Environmental risk and insurance” – red. Katarzyna Malinowska, Dorota Maśniak, Anna Tarasiuk.

„Publikacja ma zarówno walor teoretyczny oraz systematyzujący, zasadniczo ze względu na prezentację szerokiego spektrum zagadnień odnoszących się do ekologicznych ryzyk ubezpieczeniowych, jak i aplikacyjny (praktyczny), co jest zaletą nie tak powszechnie występującą w opracowaniach prawa ubezpieczeniowego. Do istotnych atutów pracy należy również prezentacja rozważań poświęconych aspektom wykraczającym li tylko pora jurydyczną kwestię ryzyk ekologicznych, ale także uwzględnienie w tym miejscu aspektu nowych technologii. Z tych powodów monografia stanowi wartościowe i przemyślane opracowanie, którego autorzy odnoszą się do aktualnych i ważkich zagadnień ubezpieczeń ekologicznych, a nie jest ona kolejnym na polskim rynku wydawniczym silva rerum”.

Z recenzji prof. UKSW dr hab. Dariusza Fuchsa

 

Książka do nabycia na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego:

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/produkt/environmental-risk-and-insurance/