Zapraszamy na spotkanie online dot. czynników środowiskowych w biznesie

 

Zapraszamy na spotkanie online organizowane przez Rektora Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku w dniu 21 czerwca.
Dagmara Wieczorek-Bartczak, zastępca przewodniczącego KNF i dr Adam Pustelnik, dyrektor departamentu ryzyka i ubezpieczeń PGE S.A., poprowadzą wykład na temat nowej rzeczywistości biznesu związanej z czynnikami ESG. Skrót ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) to opis działań podejmowanych przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska (E), dbanie o społeczeństwo (S) i prowadzenie ładu korporacyjnego (G).

Uwaga, spotkanie online można zaliczyć do puli szkoleń obowiązkowych, przewidzianych dla dystrybutorów ubezpieczeń! Dla brokerów ubezpieczeniowych przewidziano 20% rabat przy zamawianiu dostępu do spotkania.

Aby wstępnie dać Państwu pojęcie o poruszanej w trakcie wykładu tematyce, proponujemy lekturę tekstu Teresa Grabowskiej (TG-Doradztwo i Zarządzanie), z którą mieli Państwo niejednokrotnie okazję spotkać się przy okazji szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie. Tekst publikujemy poniżej.

Szczegółowe informacje o spotkaniu online:
telefon: 791 404 321
email: wszczubelek@vfconferences.pl

 

Czynniki_ESG