Zaproszenie na konferencję naukową

 

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych – jako współorganizator konferencji – oraz Fundacja „Prawo Ubezpieczeniowe” zapraszają  na konferencję naukową z okazji 25-lecia kwartalnika „Prawo Asekuracyjne” pt.

„Dystrybucja ubezpieczeń w obliczu zmian regulacyjnych i technologicznych”

 która odbędzie się 12 czerwca 2019 r. w Warszawie, w Domu Technika NOT, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, sala A, piętro 3.

Rejestrację prosimy dokonywać za pomocą formularza, do którego link podajemy poniżej. Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 5 czerwca 2019 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracji

Program konferencji w formacie PDF