Zaświadczenia dla osób uczestniczących w szkoleniu 24 czerwca

 

Zapraszamy osoby, które 24 czerwca 2021 o uczestniczyły w szkoleniu w trybie transmisji internetowej i zaliczyły test, do pobierania certyfikatów potwierdzających udział w tymże szkoleniu. Certyfikat wystawiany jest w formie pliku PDF opatrzonego podpisem cyfrowym wystawcy.

Certyfikaty dostępne są pod adresem http://polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=137 – należy zalogować się do strony, podając login i hasło identyczne jak w przypadku logowania do szkolenia.