zbliżające się szkolenia

 

Zbliżające się szkolenia cyklu 2021-2022:

26 stycznia 2022 – dr Jarosław Kola
Kluczowe uwarunkowania prowadzenia działalności brokerskiej na rynku zamówień publicznych – przygotowanie przetargu, konflikt interesów. Gwarancja jako wadium.
15 lutego 2022 – prof. dr hab. Marcin Orlicki
Obowiązkowe ubezpieczenia OC członków grup zawodowych
23 lutego 2022 – prof. dr hab. Magdalena Habdas
Prowizja brokerska w judykaturze: przegląd orzecznictwa i tendencje orzecznicze w stypizowanych stanach faktycznych
23 marca 2022 – prof. dr hab. Katarzyna Malinowska
OC zawodowe w branży turystycznej