zbliżające się szkolenia

 

Zbliżające się szkolenia cyklu 2020-2021:

10 marca 2021 – Anna Dąbrowska (Biuro Rzecznika Finansowego)
Zawieranie umów ubezpieczenia na odległość – zagadnienia prawne i praktyczne (moment zawarcia umowy, prawo odstąpienia, analiza potrzeb klienta, forma zawarcia umowy, doręczenie OWU) –
Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody
17 marca 2021 – prof. dr hab. Marcin Orlicki
Zakres kreatywności brokera przy kształtowaniu treści umowy ubezpieczenia majątkowego – krytyczna analiza wybranych klauzul brokerskich
31 marca 2021 – prof. dr hab. Katarzyna Malinowska
Temat szkolenia zostanie opublikowany wkrótce
14 kwietnia 2021 – dr Jarosław Kola
Nowe prawo zamówień publicznych, sprofilowane pod kątem rynku ubezpieczeniowego
28 kwietnia 2021 – dr hab. prof. SGH Adam Śliwiński