Zbliżające się szkolenia

 

Zbliżające się szkolenia cyklu 2021-2022:

8 grudnia 2021 - dr hab. prof. UŁ Bartosz Kucharski Pojęcie ruchu pojazdu w ubezpieczeniu OC. Swoboda umów w zakresie ustalania odszkodowania z umowy auto-casco
15 grudnia 2021 - prof. dr hab. Marcin Orlicki Prawda i kłamstwo, uczciwość i podstęp przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia
12 stycznia 2022 - dr Mariusz Fras Jurysdykcja i prawo właściwe dla roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia z elementem obcym. Odpowiedzialność za działania sztucznej inteligencji w kontekście ubezpieczeń
20 stycznia 2022 - Dagmara Wieczorek Bartczak Nadzór KNF nad działalnością brokerską
26 stycznia 2022 - dr Jarosław Kola Wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. Wcześniejsza działalność brokera a konflikt interesów w rozumieniu nowej ustawy
23 lutego 2022 - prof. dr hab. Magdalena Habdas Prowizja brokerska w judykaturze: przegląd orzecznictwa i tendencje orzecznicze w stypizowanych stanach faktycznych"
23 marca 2022 - prof. dr hab. Katarzyna Malinowska OC zawodowe w branży turystycznej