Zbliżające się szkolenia

 

 

Najbliższe szkolenia w cyklu szkoleniowym 2019-2020:

15 lipca 2020 – prof. Marcin Orlicki
Ubezpieczenia na cudzy rachunek i ubezpieczenia grupowe w kodeksie cywilnym, ustawie o dystrybucji ubezpieczeń i ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
29 lipca 2020 – prof. Marcin Karol Orlicki
Ubezpieczenia obowiązkowe – szczególne zasady dystrybucji, zawierania, określania treści umowy i wykonywania umów