Zbliżające się szkolenia

 

Zbliżające się szkolenia cyklu 2020-2021:

10 marca 2021 - Anna Dąbrowska (Biuro Rzecznika Finansowego) Zawieranie umów ubezpieczenia na odległość – zagadnienia prawne i praktyczne (moment zawarcia umowy, prawo odstąpienia, analiza potrzeb klienta, forma zawarcia umowy, doręczenie OWU) – Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody
17 marca 2021 - prof. dr hab. Marcin Orlicki Zakres kreatywności brokera przy kształtowaniu treści umowy ubezpieczenia majątkowego - krytyczna analiza wybranych klauzul brokerskich
31 marca 2021 - prof. dr hab. Katarzyna Malinowska Temat szkolenia zostanie opublikowany wkrótce
14 kwietnia 2021 - dr Jarosław Kola Nowe prawo zamówień publicznych, sprofilowane pod kątem rynku ubezpieczeniowego
28 kwietnia 2021 - dr hab. prof. SGH Adam Śliwiński