Zbliżające się szkolenia

 

Zbliżające się szkolenia cyklu 2020-2021:

26 listopada 2020 – prof. dr hab. Marcin Orlicki
Zakres działań brokera ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach grupowych (działania na rzecz ubezpieczającego, wspomaganie ubezpieczającego w relacjach z ubezpieczonym, działania na rzecz ubezpieczonych)
2 grudnia 2020 – dr hab. Mariusz Fras
Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody pośrednie
16 grudnia 2020 – prof. dr. hab. Bartosz Kucharski
Prawo brokera do kurtażu. Odpowiedzialnością dystrybutora za niedostosowanie produktu ubezpieczeniowego do potrzeb klienta (tytuł roboczy)–