Zwolnienie z egzaminu brokerskiego

 

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych uchwałą nr 135/2019 uznała stacjonarne studia magisterskie drugiego stopnia uruchamiane przez Wydział Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji UG za zgodne z zakresem tematów egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych. Oznacza to, że absolwenci nowego kierunku w okresie do 3 lat od ukończenia studiów, na swój wniosek, mogą wystąpić o zwolnienie z egzaminu dla brokera ubezpieczeniowego.

Autorski program studiów opracowany w ramach projektu ProUG, jest pierwszym i jedynym w Polsce, który daje absolwentom realną możliwość zwolnienia z egzaminu brokerskiego.

 

 

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich jak również uznanych praktyków ubezpieczeniowych, połączone z odpłatnymi stażami dla najlepszych studentów, stwarzają szansę na podjęcie ciekawej pracy na rynku ubezpieczeń (broker, agent ubezpieczeniowy, manager produktu, underwriter, likwidator szkód itp.) oraz w różnych działach gospodarki jako specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Osoby o ubezpieczeniowym profilu wykształcenia mogą również podjąć pracę w instytucjach i urzędach publicznych, np. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego,  Biurze Rzecznika Finansowego czy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Merytoryczny program studiów uzupełniony jest zajęciami ze specjalistycznego języka angielskiego oraz warsztatami kształtującymi kompetencje społeczne, m.in. takimi jak autoprezentacja czy komunikacja i negocjacje.

Dodatkowych informacji o studiach udziela dr hab.  Dorota Maśniak prof. UG  z Katedry Prawa Cywilnego, d.masniak@prawo.ug.edu.pl

Strona internetowa: https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/index.php?str=377&spec=77

Zapraszamy !